AFHANDELING ZORGKOSTEN

HOE WERKT DE BETALING VAN JE BEHANDELING?

Zorgverzekeraars sluiten graag een contract af met zorgverleners. Binnen zo’n overeenkomst worden onder andere afspraken gemaakt over het aantal behandelingen en de bijbehorende vergoeding.

Voor 2020 heeft Curans geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars (met uitzondering van DSW/ASR). Enkele gevolgen hiervan zijn:

  • De zorgverzekeraar bepaalt daarmee niet het maximale aantal behandelingen dat Curans mag verrichten in 2020
  • Dit zorgt ervoor dat we iedereen die zich aanmeldt in 2020 kunnen behandelen
  • Curans krijgt een significant lagere vergoeding per behandeling
  • Jij als cliënt wordt mogelijk geconfronteerd met een extra administratieve last

We proberen het gedoe rondom de betaling van je behandeling voor jou zo beperkt mogelijk te houden. Ons uitgangspunt blijft dat de kosten voor jou nooit hoger zijn dan het nog openstaande eigen risico in het kalenderjaar dat je behandeling is gestart.

Een nadeel dat wij niet voor je kunnen wegnemen is dat je in sommige gevallen de rekening zelf ontvangt en zelf verantwoordelijk bent voor het tijdig indienen bij je zorgverzekeraar en de betaling aan ons.

OP WELK MOMENT

Pas na de afronding van je behandeling bij Curans maken wij de rekening hiervan op. Omdat de manier waarop de zorgverzekeraars met de rekening van je behandeling om gaan nogal afwijkt per verzekeraar, hebben wij hieronder een overzicht gemaakt waarin je terug kan lezen hoe de afhandeling werkt bij jouw verzekeraar.

GEEN GEDOE:

GROEP LABELS AFHANDELING
DSW DSW, Stad Holland, in Twente

Bij de labels van DSW kunnen wij alle administratieve handelingen voor je regelen.

Je hebt er geen omkijken naar.

ASR De Amersfoorste, Ditzo

Bij de labels van ASR kunnen wij alle administratieve handelingen voor je regelen.

Je hebt er geen omkijken naar.

WEINIG TOT GEEN GEDOE:

GROEP LABELS AFHANDELING
ONVZ ONVZ, PNOzorg, VvAA

Bij de labels van de ONVZ groep werken we met een zogenaamde Akte van Cessie. Door ondertekening van deze akte draag je de vordering aan ons over, zodat wij rechtstreeks bij de verzekeraar kunnen declareren.

Je hebt er behoudens het ondertekenen van deze akte geen omkijken naar.

IETS MEER GEDOE:

GROEP LABELS AFHANDELING
ACHMEA o.a. Zilveren Kruis, OZF, Interpolis, FBTO, Avero Achmea

Bij alle labels van Achmea, ongeacht welke polis je hebt, ontvang je onze rekening zelf. Je dient deze zelf op de gebruikelijke wijze in bij je verzekeraar.

Je verzekeraar maakt het geld, na verrekening van het openstaande eigen risico, naar je over. Dit gaat doorgaans binnen een week.

Vervolgens maak je het originele factuurbedrag naar ons over.

CZ CZ, OHRA, DELTA LlOYD, Just

Bij alle labels van CZ, ongeacht welke polis je hebt, ontvang je onze rekening zelf. Je dient deze zelf op de gebruikelijke wijze in bij je verzekeraar.

Je verzekeraar maakt het geld, na verrekening van het openstaande eigen risico, naar je over. Dit gaat doorgaans binnen een week.

Vervolgens maak je het originele factuurbedrag naar ons over.

MENZIS Menzis, Hema, Anderzorg, Azivo

Bij alle labels van Menzis, ongeacht welke polis je hebt, ontvang je onze rekening zelf. Je dient deze zelf op de gebruikelijke wijze in bij je verzekeraar.

Je verzekeraar maakt het geld, na verrekening van het openstaande eigen risico, naar je over. Dit gaat doorgaans binnen een week.

Vervolgens maak je het originele factuurbedrag naar ons over.

VGZ o.a. VGZ, IZZ, IZA, Bewuzt, Unive, UMC

Bij alle labels van VGZ, ongeacht welke polis je hebt, ontvang je onze rekening zelf. Je dient deze zelf op de gebruikelijke wijze in bij je verzekeraar.

Je verzekeraar maakt het geld, na verrekening van het openstaande eigen risico, naar je over. Dit gaat doorgaans binnen een week.

Vervolgens maak je het originele factuurbedrag naar ons over.

 

Als je verzekering (Groep of Label) er niet bij staat, wil dit niet zeggen dat onze behandeling niet wordt vergoed. In feite vergoeden alle verzekeraars behandeling bij Curans. Vraag het ons even als je twijfelt, dan zoeken wij het voor je uit.

Uitleg Van Enkele Begrippen

De zorg is met al zijn eigen termen en begrippen lastig te begrijpen, de kosten zijn daarop geen uitzondering. Vandaar dat we enkele vaak voorkomende begrippen hieronder kort toelichten.

Eigen Risico

Iedereen die verzekerd is heeft per kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december) een bedrag wat hij of zij zelf moet betalen als hij in behandeling komt of op een andere manier zorg gebruikt. Dit is een vastgesteld bedrag, voor 2020 is dit 385 euro. Daar bovenop kunnen mensen kiezen voor een vrijwillig hoger eigen risico, waar dan een lagere maandpremie tegenover staat.

Zodra je wordt doorverwezen naar Curans (dus bij intake al) wordt het eigen risico wat je in dat kalenderjaar nog niet gebruikt hebt aangesproken door je verzekeraar, wat wil zeggen dat je dat deel zelf zal moeten betalen.

Eigen Bijdrage

Daarnaast zie je bij sommige verzekeraars misschien op de factuur de term ‘Eigen bijdrage’ staan. Omdat wij geen contract hebben met de meeste verzekeraars is de vergoeding die ze uitkeren voor behandeling bij ons lager. Dit deel wat ze niet vergoeden brengen wij echter nooit bij jou in rekening! Veel zorgaanbieders doen dit wel.

Akte Van Cessie

Om na behandeling namens jou de rekening rechtstreeks bij je verzekeraar in te mogen dienen, hebben we van tevoren daarvoor je schriftelijke toestemming nodig. Het formulier wat we je daarvoor vragen te ondertekenen na intake heet een ‘Akte van Cessie’. Dit scheelt gedoe, we hoeven de rekening immers niet naar jou toe te sturen maar handelen het rechtstreeks met je verzekeraar af.

Mocht je na het lezen van bovenstaande toch nog vragen hebben, bel ons op 085 – 410 64 64. We leggen een en ander graag nog voor je uit!