Behandelvormen

Voor behandeling hebben wij verschillende behandelvormen in huis. In overleg met jou kiezen we voor Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapie (ACT), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) of vaktherapie. Uiteraard zetten we indien nodig ook een combinatie in.

De meeste behandelvormen worden ondersteund door een werkboek dat wordt gevolgd en ingevuld. Ook thuis wordt zo doorgewerkt aan het herstel. Daarnaast worden deze modules ondersteund met E-mental health (via Karify). Het werkboek en de toegang tot de E-health modules worden na het opstellen en accorderen van het behandelplan verstrekt/klaargezet. Daarnaast kan het voorkomen dat E-health op maat wordt aangeboden, namelijk wanneer dit als aanvulling op onze gebruikelijke behandelvormen geïndiceerd is.

 

Wat is Cognitieve Gedragstherapie (CGT)?

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een actieve en doelgerichte therapievorm. Samen brengen we je problemen in kaart en gaan we aan de slag om grip te krijgen op je klachten. Dat doen we door je gedachten en gedrag te analyseren, om vervolgens in de praktijk te experimenteren met andere gedachten en gedragingen (bijvoorbeeld ‘nee zeggen’ in plaats van ‘doorgaan’ of ‘je uitspreken’ in plaats van ‘alles alleen oplossen’). Hierdoor verander je zowel je denkwijze als de wijze waarop je je gedraagt. Dit leidt tot minder negatieve gevoelens en meer vrijheid. Uitgebreide informatie over deze therapievorm is te lezen op de site van de vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën.

Wat is Acceptance and Commitment Therapie (ACT)?

ACT is een therapievorm waarbij het aanvaarden van jouw klachten centraal staat (acceptatie). Je leert om het soms zinloze gevecht en getouwtrek met (negatieve) emoties en gedachten te stoppen. Op deze manier ontstaat er ruimte voor de dingen die echt belangrijk voor je zijn (commitment). Bij ACT ligt de focus niet op het oplossen van de klachten, maar op het vergroten van je  mentale veerkracht. Wat hier precies mee wordt bedoeld, wordt goed uitgelegd op de site van ACT in Actie

Wat is Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een therapievorm voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een ingrijpende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident (Trauma). Eerst ga je terug naar de traumatische ervaring. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De behandelaar zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Echter, nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende impuls. In veel gevallen is dat de bewegende hand van de behandelaar of een lampje op een lichtbalk. Een goede, uitgebreide uitleg over deze behandelvorm is te lezen op de site van de Vereniging Nederland EMDR.

Wat is Vaktherapie?

Vaktherapie is een verzamelnaam van verschillende therapievormen. De vaktherapie die bij Curans het meest wordt ingezet is de beeldende therapie. Er wordt gewerkt met beeldende materialen zoals, bijvoorbeeld verf, klei, steen of hout. Tijdens het werken met de materialen doe je fysieke, zintuiglijke, emotionele en cognitieve ervaringen op. Omdat het een tastbaar werkstuk is kan je het loslaten, wegleggen, ernaar terugkijken en ervaren hoe het is om het eens anders te doen. Het wordt vaak ingezet als het contact met je gevoel door praten moeilijk tot stand komt. Meer info over deze therapievorm is te lezen op de site van de Nederlandse Vereniging Beeldende Therapie