Vragen of klachten

We hopen uiteraard dat de behandeling bij Curans voor je naar wens verloopt. Daar zetten we ons ook volledig voor in.  Mocht je ondanks dat toch ervaren dat iets niet helemaal naar wens verloopt, laat het ons weten. Graag willen we samen met je kijken wat we kunnen doen om een en ander voor je te verbeteren.

De eerste stap is om dit te bespreken met je behandelaar. Mocht je er met diegene niet uitkomen, of dit ongemakkelijk vinden, dan kun je je wenden tot de regiebehandelaar. Wie dit is staat altijd op je behandelplan.

Mocht ook dan je klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kun je je wenden tot het bestuur van Curans. Stuur een e-mail naar klachten@curans.nl ter attentie van de directie. Wij zullen dan binnen een week contact met je opnemen.

Mocht ook dit onvoldoende blijken, dan is Curans aangesloten bij een externe instantie waar je klachten en geschillen voor kunt leggen indien nodig.

Je kan je vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert je klacht met informatie en advies op te lossen en kan je in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden.

Het Klachtenloket Zorg is gemakkelijk te bereiken door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Meer info vind je op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

De Geschillencommissie
Je kan ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Je klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt het geschil en je ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beiden partijen zich aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijk je op: www.degeschillencommissiezorg.nl.