NAASTEN

Betrokkenheid van naasten (partner, familie en of vrienden) van onze cliënten is belangrijk en kan bijdragen aan het herstel. Soms wil een cliënt juist niet dat naasten op de hoogte zijn van de behandeling. We besteden hier altijd aandacht aan maar voorop staat dat we de privacy van de cliënt respecteren.

Wel kan je als familie of naaste altijd terecht bij Curans voor algemene informatie over onze werkwijze en de behandeling.

TIPS VOOR NAASTEN

Als een dierbare te maken heeft met psychische problemen kan dat ook jouw leven of dat van je gezin stevig beïnvloeden. Hoewel iedere situatie uniek is zijn er toch een aantal zaken die in het algemeen gelden.

VERGEET JEZELF NIET

Een naaste met psychische problemen kan je opslokken. Zelfs zo ver dat je niet meer toekomt aan tijd en aandacht voor jezelf. Het is noodzakelijk om die te nemen, hoe lastig dat ook lijkt. Door jezelf af en toe op te laden heb je meer energie over om er voor de ander te zijn. Zorg voor beweging, ontspanning en voldoende slaap. Ga erop uit en blijf leuke dingen doen (met anderen).

VOORKOM OVERBEZORGDHEID

Het is logisch dat je vanuit bezorgdheid er wilt zijn en hier veel tijd en aandacht in stopt. Dat is begrijpelijk, maar toch werkt het vaak averechts. Voor je naaste kan dit het gevoel van eigenwaarde en zelfstandigheid doen afnemen. Wat afstand nemen geeft ruimte aan de ander. Zoek daarom naar evenwicht in je betrokkenheid. Voorkom dat je in de rol van hulpverlener terecht komt, bepaal je grenzen, geef ze duidelijk aan en bewaak ze.

ZOEK INFORMATIE

Hoe meer je weet over de problemen van je dierbare, hoe beter je ermee om kan gaan. Wanneer je meer weet over de symptomen, het verloop en de behandelmogelijkheden, kan je je beter verplaatsen in de ander.

Er is veel goede informatie beschikbaar. Hieronder staan een aantal links naar, in onze ogen betrouwbare websites.