PSYCHO TRAUMA EN STRESSOR GERELATEERDE STOORNISSEN

WAT IS HET EN HOE HERKEN IK HET?

Het leven is een opeenstapeling van ervaringen, zowel positieve als negatieve. In de meeste gevallen ervaren we na een negatieve ervaring, tijdelijk gevoelens van machteloosheid, somberheid, angst en/of onrust die na verloop van tijd vanzelf weer overgaan. Soms volgen negatieve ervaringen elkaar te snel op (denk aan het verlies van werk, een dierbare, ziekte van jezelf of iemand in de omgeving en/of een schending van jouw integriteit of veiligheid) en nemen eerder genoemde gevoelens niet af en worden het klachten.

Wanneer deze klachten aanhouden (bijv. langer dan 6 maanden) en jou beperken op andere levensgebieden, kan er sprake zijn van een psychisch probleem. Negatieve veranderingen in je leven vragen om (h)erkenning en liefdevolle aandacht.

 

HOE KAN CURANS JE HELPEN?

Wij kijken binnen Curans allereerst zorgvuldig wat er in je leven speelt en of er een logische samenhang is met jouw hulpvraag. Als dit het geval is kiezen we samen een passende behandelroute. Ook als voor jou ‘praten’ niet de meeste passende ingang is tot verwerken van grote levensgebeurtenissen of trauma, zijn er binnen Curans behandelmogelijkheden.

 

HERKENBAAR, WAT NU?

Is dit allemaal heel herkenbaar (voor jezelf of iemand in je directe omgeving), blijf er niet langer mee rondlopen en neem contact op of meld je direct aan!