ROUWEN

Het leven is een opeenstapeling van (verlies)ervaringen, deze ervaringen vragen om (h)erkenning en liefdevolle aandacht.

Het sterven van een dierbare is voor iedereen een ingrijpende ervaring. Je hele wereld staat op zijn kop, vertrouwde patronen zijn opeens doorbroken en het gemis van de overledene is moeilijk te accepteren. Alles kan moeite kosten en gevoelens van leegte, zinloosheid, machteloosheid maar ook woede kunnen je overspoelen. Rouwen is keihard werken en iedereen rouwt op zijn eigen unieke manier, met zijn eigen intensiteit.

Soms zijn woorden alleen niet meer genoeg en is het verlies zo groot dat er emotionele, lichamelijke of gedragsmatige veranderingen optreden waardoor extra hulp nodig is van een Beeldend Therapeut of Verliesbegeleider.

HOE HELPT CURANS JE HIERBIJ?

Bij Curans staan jouw verhaal en beleving centraal. Het vertellen van je verhaal is belangrijk en kan helend werken. Het kan onderliggende gevoelens boven brengen en je helpen om alles wat er gebeurd is op een rijtje te zetten. Afhankelijk van de klachten (dit wordt duidelijk tijdens de intake), wordt je ingedeeld voor Creatieve Therapie of “De Rouwgroep”.

CREATIEVE THERAPIE

Creatieve therapie of ook wel beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie waarbij pijnlijke ervaringen zichtbaar, tastbaar en bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Door te werken met creatieve materialen (zoals klei, speksteen of pastelkrijt) kan via een beeld, een symbool of een ritueel het verwerkings- en acceptatieproces in gang worden gezet. Stap voor stap, binnen een veilige ruimte, op een veilige manier in jouw eigen tempo. Een ritueel kan je ook de mogelijkheid bieden om een periode symbolisch af te sluiten en zo ruimte te maken voor nieuwe dingen die op je pad komen.

ROUWGROEP

In de rouwgroep maken we naast beeldende materialen en lichaamsgerichte oefeningen gebruik van het spel “Alle sterren van de Hemel”. Dit is een bekroond spel waarmee zowel kinderen, jongeren als volwassenen op een toegankelijke, laagdrempelige manier met elkaar kunnen communiceren. De vragen in het spel openen deuren die vaak door pijn en verdriet gesloten zijn. Er wordt in het spel gepraat, maar ook getekend of iets uitgebeeld. Hierdoor wordt de onderlinge communicatie gestimuleerd.

VOOR WIE IS HET?

Beide therapieën zijn erg geschikt voor mensen die moeite hebben met het verwoorden en uiten van hun gevoelens. Maar ook voor mensen die juist heel goed kunnen verwoorden wat er in hun omgaat maar het contact met het onderliggende gevoel zijn kwijtgeraakt.

DIT HERKEN IK, WAT NU?

Is dit allemaal heel herkenbaar, blijf er niet langer mee rondlopen en neem contact op of meld je direct aan!