TARIEVEN 2021

Alle behandelingen van Curans worden vergoed vanuit de basisverzekering. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, is een verwijsbrief van je huis- of bedrijfsarts. Behalve het wettelijke eigen risico, zijn hier voor jou dan ook geen verdere kosten aan verbonden.

Hieronder vind je de tarieven die wij bij je zorgverzekeraar in rekening brengen voor ons zorgaanbod. Al onze behandelingen vallen onder de Generalistische basis GGZ. Het profiel (kort, middel of intensief) wordt vastgesteld op basis van DSM stoornis, ernst, risico, complexiteit en beloop. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). Voor 2021 gelden onderstaande tarieven.

Kort € 522,13
Middel € 885,01
Intensief € 1380,49

Onvolledig behandeltraject € 228,04
Dit is van toepassing als na bijvoorbeeld intake blijkt dat Curans niet de best passende behandeling kan bieden.

Onverzekerde zorg
Je mag er vanuit gaan dat alle (be)handelingen die wij verrichten volledig door je zorgverzekeraar worden vergoed. Mocht dit in jouw situatie niet van toepassing zijn, dan zullen wij je hier vooraf duidelijk over informeren zodat je weet waar je aan toe bent. Hieronder vind je de tarieven van handelingen die buiten het basispakket vallen.

Prijs per consult bij niet verzekerde zorg (OVP niet-basispakketzorg) € 114,41
Dit is de prijs per consult die in rekening wordt gebracht bij het behandelen van stoornissen die niet worden vergoed door je zorgverzekeraar (bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen). Curans biedt deze behandelingen normaliter niet aan.

Informatieverstrekking aan derden (OZP niet verzekerde zorg tarief) € 89,65
Deze vergoeding wordt in rekening gebracht bij de aanvragende instantie wanneer je wilt dat wij informatie verstrekken aan bijvoorbeeld je bedrijfsarts, verzekeringsarts of het CBR.

Tarief voor no-show € 65,00
Indien een afspraak voor intake of behandeling niet uiterlijk 24 uur van tevoren wordt afgezegd, brengen wij het no-show tarief in rekening. Dit wordt uiteraard niet vergoed door uw zorgverzekeraar!