TARIEVEN 2024

Alle behandelingen van Curans worden vergoed vanuit de basisverzekering. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, is een verwijsbrief van je huis- of bedrijfsarts. Behalve het wettelijke eigen risico, zijn hier voor jou dan ook geen verdere kosten aan verbonden.

Hieronder vind je de, bij Curans, meest voorkomende tarieven voor 2024 die wij bij je zorgverzekeraar in rekening brengen voor ons zorgaanbod. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa).

Individueel
Code Beroep Soort consult Directe tijd NZA tarief Voorbeeld
CO0392 Overige beroepen Diagnostiek 45 € 204,85 De eerste intake door een basis-psycholoog
CO0433 Gezondheidszorgpsycholoog Diagnostiek 45 € 230,51 Een adviesgesprek met een GZ-psycholoog
CO0457 Overige beroepen Behandeling 45 € 164,17 Individuele behandelafspraak bij een basis-psycholoog
CO0498 Gezondheidszorgpsycholoog Behandeling 45 € 186,92 Een individuele behandelafspraak bij een GZ-psycholoog
CO0888 Gezondheidszorgpsycholoog Behandeling 90 € 288,18 EMDR sessie door een GZ-psycholoog
Groepen
Code Beroep Soort consult Directe tijd NZA tarief Voorbeeld
GC0089 Overige beroepen Behandeling 90 € 82,62 Een sessie beeldende therapie
GC0094 Gezondheidszorgpsycholoog Behandeling 90 € 99,00 Een sessie in de ACT groep door een GZ-psycholoog

De kosten per client worden bepaald door het aantal aanwezige personen in de groep. Dit voorbeeld gaat uit van 4 personen.

Een volledig overzicht van alle voorkomende tarieven (meer dan 1000) binnen de GGZ is terug te vinden op de website van de NZa.

Onverzekerde zorg
Je mag er vanuit gaan dat alle (be)handelingen die wij verrichten volledig door je zorgverzekeraar worden vergoed. Mocht dit in jouw situatie niet van toepassing zijn, dan zullen wij je hier vooraf duidelijk over informeren zodat je weet waar je aan toe bent. Hieronder vind je de tarieven van handelingen die buiten het basispakket vallen.

Prijs per consult bij niet verzekerde zorg (OVP niet-basispakketzorg) € 125,–
Dit is de prijs per consult die in rekening wordt gebracht bij het behandelen van stoornissen die niet worden vergoed door je zorgverzekeraar (bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen). Curans biedt deze behandelingen normaliter niet aan.

Informatieverstrekking aan derden (OZP niet verzekerde zorg tarief) € 35,44
Deze vergoeding wordt in rekening gebracht bij de aanvragende instantie wanneer je wilt dat wij informatie verstrekken aan bijvoorbeeld je bedrijfsarts, verzekeringsarts of het CBR.

Tarief voor no-show € 65,00
Indien een afspraak voor intake of behandeling niet uiterlijk 24 uur van tevoren wordt afgezegd, brengen wij het no-show tarief in rekening. Dit wordt uiteraard niet vergoed door uw zorgverzekeraar!