UW PATIENT IN GOEDE HANDEN!

Bedankt voor het bezoeken van deze pagina. Hier leggen we uit wie Curans is, wat Curans doet en wat Curans voor u en uw patiënt kan betekenen. Hiermee hopen wij duidelijk te maken waarom wij zeggen dat uw patiënt bij ons in goede handen is.

VERZEKERDE ZORG

Curans werkt binnen de generalistische basis-GGZ (GBGGZ) en biedt volledig verzekerde zorg voor volwassenen vanaf 18 jaar. Wij behandelen voornamelijk mensen met een depressie (unipolair), angststoornis, trauma en forse overbelastingsklachten (ongedifferentieerde somatoforme stoornis). Hiervoor hebben we een gespecialiseerd behandelaanbod ontwikkeld. Dit behandelaanbod bestaat uit verschillende modules die zowel individueel, als in groepen of gecombineerd gegeven kunnen worden.

DEPRESSIE, ANGSTSTOORNIS, TRAUMA EN OVERBELASTING

Depressie, angststoornis, trauma en ongedifferentieerde somatoforme stoornis (overbelasting) zijn diagnoses die volledig door de zorgverzekeraar worden vergoed. Om uw patiënt verzekerd te kunnen behandelen, dient sprake van – een vermoeden van – één van deze diagnoses te zijn.

BEHANDELVORMEN

Voor het behandelen van bovengenoemde klachten hebben wij verschillende behandelvormen in huis. In overleg met uw patiënt kiezen we voor  Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapie (ACT), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Emotionally Focused Therapy (EFT) of vaktherapie. Uiteraard zetten we indien nodig ook een combinatie in.

EVIDENCE BASED BEHANDELING

Curans werkt voornamelijk cognitief gedragsmatig waarbij de behandelingen gebaseerd zijn op wetenschappelijke uitgangspunten. De meeste modules worden ondersteund door een werkboek dat door de cliënt wordt gevolgd en ingevuld. Ook thuis wordt zo doorgewerkt aan het herstel. Daarnaast worden deze modules ondersteund met E-mental health via Karify.

GROEP OF INDIVIDUEEL

Elk mens is anders en elk mens leert anders. Daarom biedt Curans de mogelijkheid om een module individueel te volgen of in een groep. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. Dit hangt af van de voorkeur van de persoon zelf en de inschatting van de hoofdbehandelaar.

In groepen wordt met maximaal zes personen gewerkt zodat er voldoende ruimte en aandacht blijft voor het individu.

CONTRA-INDICATIES

In sommige gevallen is behandeling niet mogelijk of bewezen niet effectief. Hieronder staan de belangrijkste contra-indicaties.

  • Indien er sprake is van een actieve wens tot suïcide.
  • Uw patiënt kampt met een ernstige verslaving die behandeling nodig heeft.
  • In het geval van ernstig ondergewicht en/ of een ernstige eetstoornis.
  • Bij lichamelijke klachten waarbij uw patiënt nog in afwachting is van een belangrijke uitslag en/of ingreep.
  • Uw patiënt is verwikkeld in een strafrechtelijke procedure.
  • In het geval van een neuropsychologisch vraagstuk en voor neuropsychologisch onderzoek.
  • Bij een ernstig cognitieve beperking (IQ <80).

HOGE OF LAGE INTENSITEIT

Curans levert passende zorg. Dat betekent dat de geboden zorg zwaar genoeg is om het probleem te verhelpen, maar zeker niet zwaarder dan nodig. Vanuit deze gedachte kennen onze trajecten een verschil in intensiteit.

VERGOEDINGEN

Onze behandelingen worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering, ongeacht bij welke zorgverzekeraar uw patiënt verzekerd is! Een geldige verwijzing is uiteraard wel nodig.

Als uw patiënt contact opneemt met zijn/haar zorgverzekeraar over de mogelijke vergoeding, kan het zijn dat hierover twijfel wordt gezaaid. Curans heeft namelijk niet met alle verzekeraars een contract afgesloten. Mocht een zorgverzekeraar uiteindelijk onze behandeling niet betalen, dan heeft Curans pech. We zorgen ervoor dat uw patiënt niet voor onaangename verassingen komt te staan. Beloofd!

Bij vragen over de financiering kunt u uw patiënt daarom beter naar ons verwijzen, wij kunnen dan uitleggen hoe de financiering werkt en dat er geen risico’s zijn.

KORTE WACHTLIJST

Curans heeft korte wachttijden. Wanneer iemand wordt aangemeld, wordt direct contact met uw patiënt opgenomen om een afspraak te maken. Over het algemeen kan men al binnen twee weken voor intake worden gezien, waarna de behandeling snel wordt gestart. Kijk voor de actuele wachttijden op de voorpagina

TERUGKOPPELING/VERSLAGLEGGING

Wanneer een patiënt start, wordt u door ons op de hoogte gesteld van de conclusie uit de intake en het behandelplan. Ook wanneer een patiënt de behandeling afsluit, krijgt u terugkoppeling over de bereikte resultaten en adviezen rondom vervolgzorg, mocht dit nodig zijn. Zo blijft u het gehele traject goed geïnformeerd over de status van uw patiënt.

HEEFT U VRAGEN?

Wilt u weten of een behandeling bij Curans passend is voor uw patiënt? U kunt altijd rechtstreeks contact met ons opnemen en overleggen met één van onze behandelaren. Klik hier voor onze contactinformatie.

WILT U IEMAND VERWIJZEN?

Aanmelden kan via Zorgdomein. Daarnaast kunt U hier ons verwijsformulier downloaden, invullen en retourneren via fax of post. Ook kunt u gebruik maken van uw eigen verwijsbrief. Deze dient te voldoen aan een aantal eisen, zoals onder andere vermelding van verwijzing naar de generalistische basis ggz en het vermoeden van een DSM-stoornis. Wanneer wij het formulier hebben ontvangen, nemen wij direct contact op met uw patiënt om een afspraak te maken.