UW CLIENT IN GOEDE HANDEN!

Bedankt voor het bezoeken van deze pagina. Hier leggen we uit wie Curans is, wat Curans doet en wat Curans voor u en uw cliënt kan betekenen. Hiermee hopen wij duidelijk te maken waarom wij zeggen dat uw cliënt bij ons in goede handen is.

VERZEKERDE ZORG

Curans werkt binnen de generalistische basis-GGZ (GBGGZ) en biedt volledig verzekerde zorg voor volwassenen vanaf 18 jaar. Wij behandelen voornamelijk mensen met een depressie (unipolair), angststoornis en forse overbelasting klachten (ongedifferentieerde somatoforme stoornis). Hiervoor hebben we een gespecialiseerd behandelaanbod ontwikkeld. Dit behandelaanbod bestaat uit verschillende modules die zowel individueel, als in groepen of gecombineerd gegeven kunnen worden.

DEPRESSIE, ANGSTSTOORNIS EN OVERBELASTING

Depressie, angststoornis en ongedifferentieerde somatoforme stoornis (overbelasting) zijn diagnoses die volledig door de zorgverzekeraar worden vergoed. Om uw patiënt verzekerd te kunnen behandelen, dient sprake van – een vermoeden van – één van deze diagnoses te zijn.

ROUW EN LAAG ZELFBEELD

Rouw en een laag zelfbeeld vallen op zichzelf staand niet onder de verzekerde zorg. Deze vaak onderliggende problematiek kunnen wij enkel behandelen als deze mede ten grondslag ligt aan de depressie of overbelasting. De modules die wij hiervoor hebben ontwikkeld, worden dan naast de klachtgerichte behandeling ingezet om zo een duurzaam herstel te borgen.

EVIDENCE BASED BEHANDELING

Curans werkt voornamelijk cognitief gedragsmatig waarbij de behandelingen gebaseerd zijn op wetenschappelijke uitgangspunten. De meeste modules worden ondersteund door een werkboek dat door de cliënt wordt gevolgd en ingevuld. Ook thuis wordt zo doorgewerkt aan het herstel. Daarnaast worden deze modules ondersteund met E-mental health via Karify.

GROEP OF INDIVIDUEEL

Elk mens is anders en elk mens leert anders. Daarom biedt Curans de mogelijkheid om een module individueel te volgen of in een groep. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. Dit hangt af van de voorkeur van de persoon zelf en de inschatting van de hoofdbehandelaar.

In groepen wordt met maximaal zes personen gewerkt zodat er voldoende ruimte en aandacht blijft voor het individu.

HOGE OF LAGE INTENSITEIT

Curans levert passende zorg. Dat betekent dat de geboden zorg zwaar genoeg is om het probleem te verhelpen, maar zeker niet zwaarder dan nodig. Vanuit deze gedachte kennen onze trajecten een verschil in intensiteit.

VERGOEDINGEN

Onze behandelingen worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering, ongeacht bij welke zorgverzekeraar uw patiënt verzekerd is! Een geldige verwijzing is uiteraard wel nodig.

Curans kiest ook in 2020 voor ongecontracteerde zorg (met uitzondering van DSW en ASR). Hierdoor kunnen we de wachtlijsten kort houden en hebben we de minste administratieve last. Als uw patiënt contact opneemt met zijn/haar zorgverzekeraar over de mogelijke vergoeding, kan het zijn dat hierover twijfel wordt gezaaid. Mocht een zorgverzekeraar uiteindelijk onze behandeling niet betalen, dan heeft Curans pech. We zorgen ervoor dat uw patiënt niet voor onaangename verassingen komt te staan. Beloofd!

Bij vragen over de financiering kunt u uw patiënt daarom beter naar ons verwijzen, wij kunnen dan uitleggen hoe de financiering werkt en dat er geen risico’s zijn.

KORTE WACHTLIJST

Curans heeft korte wachttijden. Wanneer iemand wordt aangemeld, wordt direct contact met de cliënt opgenomen om een afspraak te maken. Over het algemeen kan men al binnen een week voor intake worden gezien, waarna direct met de behandeling wordt gestart.

TERUGKOPPELING/VERSLAGLEGGING

Wanneer een cliënt start, wordt u door ons op de hoogte gesteld van de conclusie uit de intake en het behandelplan. Ook wanneer een cliënt de behandeling afsluit, krijgt u terugkoppeling over de bereikte resultaten en adviezen rondom vervolgzorg, mocht dit nodig zijn. Zo blijft u het gehele traject goed geïnformeerd over de status van uw cliënt.

HEEFT U VRAGEN?

Wilt u weten of een behandeling bij Curans passend is voor uw cliënt? U kunt altijd rechtstreeks contact met ons opnemen en overleggen met één van onze behandelaren. Klik hier voor onze contactinformatie.

WILT U IEMAND VERWIJZEN?

Aanmelden kan via Zorgdomein. Daarnaast kunt U hier ons verwijsformulier downloaden, invullen en retourneren via fax of post. Ook kunt u gebruik maken van uw eigen verwijsbrief. Deze dient te voldoen aan een aantal eisen, zoals onder andere vermelding van verwijzing naar de generalistische basis ggz en het vermoeden van een DSM-stoornis. Wanneer wij het formulier hebben ontvangen, nemen wij direct contact op met de cliënt om een afspraak te maken.