EEN NEGATIEF ZELFBEELD

Als je jezelf in vergelijking met anderen altijd de mindere voelt, het idee hebt dat je er niet toe doet, dat je dom bent, en het moeilijk voor je is je positieve kanten en kwaliteiten te zien, dan is er waarschijnlijk sprake van een negatief zelfbeeld.

HOE ONTSTAAT EEN NEGATIEF ZELFBEELD?

Je zelfbeeld ontstaat door wat je meemaakt in je kindertijd en jeugd. Word je liefdevol opgevoed en kan je goed mee op school? Dan is de kans groot dat je positief en reëel zelfbeeld ontwikkelt. Ontbreken echter complimentjes in de thuissituatie, is deze onveilig of word je op school gepest? Dan ontstaat er meer ruimte voor het negatief zelfbeeld. Gedachten zoals ‘ik ben onbelangrijk’ of ‘ik doe er niet toe’ kunnen zich dan in je hoofd vastzetten. Als het negatief zelfbeeld door de jaren heen vaker bevestigd wordt, gaan positieve gedachten steeds meer naar de achtergrond.

WAT ZIJN DE EVENTUELE GEVOLGEN?

Een negatief zelfbeeld kan ertoe leiden dat je minder toekomt aan de dingen die jij écht wilt in het leven. Je eigen behoeftes komen op het tweede plan en je past je vaak aan de ander aan. Het is moeilijk voor je om je eigen mening te geven of om met kritiek om te gaan. Dit kan een sombere stemming of angstklachten tot gevolg hebben. Daarnaast kan het je belemmeren om in sociale contacten jezelf te mogen zijn. Als jij zelf niet gelooft dat jij er écht mag zijn, is het moeilijk om het contact met anderen aan te gaan.

HOE HELPT CURANS JE HIERBIJ?

In onze behandeling kunnen we je helpen om weer contact te maken met je positief zelfbeeld én dit te versterken. Je onderzoekt je kwaliteiten en roept krachtige positieve herinneringen opnieuw op. Je leert jezelf om in contact te blijven met je positief zelfbeeld, ook in situaties die moeilijk voor je zijn. Het krijgen van kritiek is hiervan een voorbeeld. Jij kunt leren voorkomen dat dit je onderuit haalt en zekerder te zijn. Want je weet weer dat jij er mag zijn. En naast dat je het weet, ga je ook steeds meer voelen dat dit zo is.

HERKENBAAR! WAT NU?

Is dit allemaal heel herkenbaar (voor jezelf of iemand in je directe omgeving), blijf er niet langer mee rondlopen en neem contact op of meld je direct aan!