ONS ZORGAANBOD

Het zorgaanbod van Curans valt binnen de basis-GGZ. Hieronder een greep uit ons zorgaanbod, we doen echter meer dan dat. Neem gerust contact met ons op als je met vragen zit waar je op deze site geen antwoord op krijgt.

OVERBELASTING

Overspannen of overbelast. Het zijn termen die iedereen kent en gebruikt. Bij alle drie draait het om stress en oplopende spanning. Als je een langere periode te veel stress ervaart, kun je ‘opgebrand’ raken. Vaak wordt de oorzaak gezocht in de werksfeer, dit is echter lang niet altijd terecht.

DEPRESSIE

Ieder mens heeft wel eens een sombere bui of voelt zich een dag ‘down’. Zo’n dip is echter iets anders dan een depressie. Een sombere bui gaat vaak vrij snel vanzelf weer over. Een depressie meestal niet. Je ziet de toekomst somber in, en bij forse depressieve klachten zie je op tegen de dag die voor je ligt.

ANGST

Angst is net als boosheid, verdriet en blijdschap een emotie. Angst waarschuwt je voor dreigend gevaar en daarmee de natuurlijke reactie van je lichaam bij gevaar. Angst geeft je waarschuwingssignalen en helpt je om snel in actie te kunnen komen, om bij gevaar te kunnen vluchten of ertegen te vechten.

ZELFBEELD

Als je jezelf in vergelijking met anderen altijd de mindere voelt, het idee hebt dat je er niet toe doet, dat je dom bent, en het moeilijk voor je is je positieve kanten en kwaliteiten te zien, dan is er waarschijnlijk sprake van een negatief zelfbeeld. Je zelfbeeld ontstaat door wat je meemaakt in je kindertijd en jeugd.

ROUWBEGELEIDING

Het leven is een opeenstapeling van (verlies)ervaringen, deze ervaringen vragen om (h)erkenning en liefdevolle aandacht. Het sterven van een dierbare is een ingrijpende ervaring. Je wereld staat op zijn kop, vertrouwde patronen zijn opeens doorbroken en het gemis van de overledene is moeilijk te accepteren.