In het kort

Op deze pagina proberen we in het kort uit te leggen welke impact de invoering van het zorgprestatiemodel voor jou heeft. Dit is zeker niet volledig maar bevat de belangrijkste zaken. Er is ook een pagina met uitgebreidere informatie beschikbaar.

Wat verandert er?

Zorginhoudelijk verandert er nagenoeg niets

De zorg die Curans levert zal inhoudelijk niet veranderen. Het enige dat we voortaan (moeten) doen is een extra vragenlijst afnemen, de HONOS+. Dit is een nieuwe manier om je klachten in beeld te krijgen.

Tot 01-01-2022 werd je behandeling bij Curans vergoed op basis van een vast bedrag.

De hoeveelheid tijd die er nodig was speelde geen rol bij de hoogte van de vergoeding. Vooraf werd er een inschatting gemaakt van de “zorgzwaarte”. Na afloop van de behandeling werd “het volledige traject” in rekening gebracht.

Vanaf 01-01-2022 wordt je behandeling bij Curans per afspraak in rekening gebracht.

In het zorgprestatie model is het uitgangspunt dat je de behandeling per afspraak (een consult) in rekening brengt.
Een voorbeeld: Heb je in een bepaalde periode één afspraak gehad van 45 minuten, dan wordt deze in rekening gebracht. Heb je  in de volgende periode drie afspraken van 45 minuten, dan worden deze drie afspraken in rekening gebracht.

Belangrijk: De behandeling wordt nog steeds volledig vergoed door je zorgverzekeraar, met uitzondering van je openstaande eigen risico.

Wat als ik voor 01-01-2022 al in behandeling was?

Je behandeltraject wordt op 31-12-2021 afgesloten en tegen een vaste aangepaste vergoeding (bij je zorgverzekeraar) in rekening gebracht.

Indien de behandeling nog niet afgerond is dan openen wij per 01-01-2022 een nieuw traject en wordt de behandeling voortgezet. De vergoeding gaat vanaf deze datum op de nieuwe manier.

Belangrijk: Voor 2022 geldt een nieuw eigen risico wat opnieuw wordt aangesproken. Voor meer informatie hierover kan je terecht bij je zorgverzekeraar.