Uitgebreid

Op deze pagina vind je de uitgebreide uitleg over een belangrijke verandering die ingaat per 01-01-2022, de invoering van een nieuw declaratiemodel in de geestelijke gezondheidszorg: Het Zorgprestatiemodel.

Wat is het zorgprestatiemodel?

Het zorgprestatiemodel gaat over de manier waarop een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz) wordt betaald. Met ggz bedoelen we generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en langdurige ggz. Het zorgprestatiemodel is niet van toepassing op jeugd-ggz en ggz geleverd door de praktijkondersteuner van de huisarts. In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe de zorgverlener (vanaf nu: Curans) jouw behandeling in rekening moet brengen. En er is afgesproken hoe de rekening betaald moet worden.

Het zorgprestatiemodel gaat niet over wélke zorg je krijgt of hoe je die krijgt.

Moet jij iets doen?

Nee! Je hoeft zelf niets te doen. Curans schrijft alle onderdelen van de behandeling op volgens de afspraken van het zorgprestatiemodel. Curans stuurt regelmatig de rekening op een veilige manier naar jou of je zorgverzekeraar.

Hoe werkt het?

Je behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld meerdere gesprekken met een psycholoog. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die jij of je zorgverzekeraar van Curans ontvangt. Aan de zorgprestaties zie jij of ziet je zorgverzekeraar voor elk onderdeel van de behandeling de kosten.

Als je de rekening bij je zorgverzekeraar declareert, weet de zorgverzekeraar op basis van de zorgprestaties wat hij aan jou moet vergoeden.

Hoe zie ik de zorgprestaties van mijn behandeling?

Het is belangrijk dat het voor jou duidelijk is voor welke zorg je betaalt. Daarom zie je op de rekening, of het declaratieoverzicht van je zorgverzekeraar, uit welke zorgprestaties je behandeling bestond. Via de ‘mijn omgeving’ van je zorgverzekeraar kun je je declaratieoverzicht terugvinden.

Als je vragen hebt over een zorgprestatie op jouw rekening of overzicht, kun je contact opnemen met Curans of je zorgverzekeraar.

Welke zorgprestaties zijn er?

Er zijn verschillende soorten zorgprestaties:

 • Consulten
  Dit zijn de gesprekken, fysiek of online, die je hebt met een zorgverlener van Curans.
 • Groepsconsulten
  Je praat met de zorgverlener in een groep met andere cliënten.
 • Verblijfsdagen (niet van toepassing bij Curans)
  Een dag en nacht in een kliniek is een verblijfsdag. Soms is bij een consult iets extra’s nodig. Bijvoorbeeld een tolk. Deze zorgprestaties heten ‘toeslagen’. Deze worden als dat van toepassing is bij een consult opgeteld.
 • Overige prestaties
  Tot slot zijn er enkele ‘overige prestaties’. Bijvoorbeeld een ‘intercollegiaal overleg’ door een zorgverlener met een eigen praktijk.

Hoeveel kost mijn behandeling?

Wanneer je behandeling begint is het niet meteen duidelijk hoe je behandeling er uit gaat zien. Of hoe lang het gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel je behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost. Curans hanteert voor elk los onderdeel van de behandeling (de zorgprestaties) een tarief. Curans maakt deze tarieven vooraf bekend op haar website.

Hoe zijn de tarieven voor zorgprestaties bepaald?

De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Er zijn veel verschillende maximumtarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de maximumtarieven onder andere rekening is gehouden met:

 • Het beroep van de zorgverlener.
  Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een verpleegkundige
 • Het type consult
  Een diagnostiek consult (bijvoorbeeld de intake) is duurder dan een behandelconsult. Dit komt omdat het uitwerken na de afspraak meer tijd kost
 • De duur van het consult
  Hoe langer het consult duurt, hoe hoger de kosten.
 • De plek waar het consult plaatsvindt
  Een consult in een specialistische instelling is duurder dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk.

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt je alle maximumtarieven. Het kan zijn dat je op je rekening iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat zorgverleners soms lagere tarieven hanteren dan het maximumtarief. Wil je weten welke tarieven er precies voor jou gelden? Neem dan contact op met Curans.

Wie betaalt mijn behandeling?

Als je 18 jaar of ouder bent dan wordt je ggz-behandeling meestal vergoed uit het basispakket van jouw zorgverzekering. Curans informeert je hierover bij de start van je behandeling. Je betaalt eigen risico voor veel vormen van zorg die uit het basispakket van de zorgverzekering worden vergoed. Soms vergoedt de zorgverzekeraar niet je hele rekening. Bekijk hiervoor goed de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering.

Hoe wordt het eigen risico voor een behandeling berekend?

Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. 2022 is een kalenderjaar. En 2023 is een nieuw kalenderjaar. Je zorgverzekeraar berekent of je eigen risico moet betalen.

In het zorgprestatiemodel is de behandeling opgebouwd uit losse onderdelen: de zorgprestaties. Eén gesprek bij Curans is bijvoorbeeld één losse zorgprestatie. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023.

Een voorbeeld: in 2022 heb je 8 gesprekken met een psycholoog. En in 2023 heb je 2 gesprekken met een psycholoog. De 8 gesprekken die in 2022 plaatsvinden tellen mee voor je eigen risico van 2022. De 2 gesprekken die in 2023 plaatsvinden tellen mee voor je eigen risico van 2023.

Hoe weet ik of ik eigen risico moet betalen?

Of je naar aanleiding van je behandeling in de ggz ook eigen risico moet betalen, hangt van verschillende dingen af:

 • Andere zorgkosten gehad in hetzelfde jaar?
  Heb je in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat je toen jouw eigen risico al hebt betaald. Of een deel daarvan.
 • Heb je een hoger vrijwillig eigen risico?
  Heb je bij het afsluiten van je verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan is het eigen risico bedrag bij jou hoger. Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt 385 euro. Het maximum eigen risico is 885 euro (500 euro bovenop het verplichte eigen risico). Als je koos voor een hoger eigen risico bedrag betaal je een groter deel van je zorgkosten zelf.
 • Moet ik eigen risico betalen?
  Wil je meer weten over je eigen risico? Of maak je je zorgen over of je het wel kunt betalen? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

Loopt je behandeling door in 2022?

Deze wijziging van systeem heeft als gevolg dat Curans verplicht is alle nog lopende behandelingen per 31 december 2021 administratief af te sluiten. Vervolgens kan op 1 januari 2022 gestart worden met het nieuwe bekostigingssysteem.

Zorgaanbieders worden geadviseerd te proberen trajecten die slechts één of twee afspraken in 2022 kennen, indien mogelijk eerder af te sluiten. Dan hoeft er geen overgang naar het nieuwe model gemaakt te worden.

Wanneer een behandeltraject doorloopt in 2022, zal na de afsluiting op 31 december 2021 een overzichtsfactuur gestuurd worden naar jou. Die kan je indienen bij je zorgverzekeraar. Afspraken in 2022 worden dan vanuit het nieuwe model gedeclareerd.

Heb je nog zorg inhoudelijke vragen?

Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog zorginhoudelijke vragen over het zorgprestatiemodel, dan kan je terecht bij Curans. Bel met 085 401 64 64 of mail naar info@curans.nl

Heb je nog vragen over de vergoeding?

Heb je nog vragen over de vergoeding in jouw situatie dan kan je het beste contact opnemen met je zorgverzekeraar. Zij weten precies hoe het geregeld is in jouw polis en weten wat je openstaande eigenrisico is.